WIELOJĘZYCZNA DRUKARNIA WATYKAŃSKA

Drukarnia Stolicy Apostolskiej powstała z dokonanego w 1908 roku połączenia Watykańskiego Zakładu Typograficznego, założonego przez Sykstusa V 27 kwietnia 1587 roku, z Drukarnią Wielojęzyczną utworzoną przez Kongregację Rozkrzewiania Wiary 30 czerwca 1626 roku. Ta wspaniale wyposażona drukarnia drukuje we wszystkich językach publikacje Stolicy Apostolskiej.

WATYKAŃSKA KSIĘGARNIA WYDAWNICZA. Instytucja ta jest oficyną wydawniczą Stolicy Apostolskiej. Publikuje teksty liturgiczne, dokumenty prawne i historyczne itp. oraz periodyki Stolicy Apostolskiej.

SŁUŻBY INFORMACYJNE. Służby informacyjne Stolicy Apostolskiej można objąć wspólną nazwą Papieskiej Rady Środków Przekazu Społecznego, chociaż większość z nich nie podlega Radzie, lecz bezpośrednio Sekretariatowi Stanu.

PAPIESKA RADA (KOMISJA) SRODKOW PRZEKAZU SPOŁECZNEGO. Ustanowiona w obecnej postaci przez Pawła VI dnia 11 kwietnia 1964 roku274 Papieska Rada Środków Przekazu Społecznego jest kontynuatorką Rady do Spraw Kinematografii, powołanej w 1948 roku przez Piusa XII i przekształconej w 1959 roku przez Jana XXIII w Komisję dla Spraw Filmu, Radia i Telewizji. Zadaniem Rady, która podlega bezpośrednio Sekretariatowi Stanu, jest badać, „mając na uwadze punkt widzenia religii katolickiej, sprawy filmu, radia, telewizji oraz wszelkich publikacji”.

Do Rady wcielono Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, zarezerwowane dla dziennikarzy akredytowanych przy Watykanie, oraz Filmotekę Watykańską założoną przez Jana XXIII dnia 16 listopada 1959 roku, której zadaniem jest „gromadzenie i przechowywanie filmów oraz zapisów programów telewizyjnych dotyczących życia Kościoła”.