ZARZĄD DOMU PAPIESKIEGO

Na prefekcie Domu Papieskiego, zwanym często prefektem pałacu, ciążą rozliczne obowiązki, które czynią z niego jedną z najważniejszych osobistości Watykanu. Jest stale obecny przy papieżu, towarzyszy mu zawsze i wszędzie, działa, można powiedzieć, jako „zaufany człowiek Ojca Świętego zajmujący się administracją jego domu1’264.

Zarząd Domu Papieskiego ustala listę audiencji prywatnych udzielanych przez papieża, co nie jest rzeczą łatwą, zważywszy na liczbę osób proszących o przyjęcie – wynosi ona przeciętnie kilkadziesiąt, nawet kilkaset dziennie265 – ustala protokół przyjęć, organizuje audiencje publiczne i wydaje karty wstępu, przygotowuje ceremonie, w których uczestniczy papież, organizuje podróże papieskie, rozstrzyga kwestie protokolarne i pierwszeństwa dyplomatów, podejmuje wszelkie środki w celu zapewnienia porządku i dyscypliny wewnątrz pałacu, zwłaszcza w apartamentach papieskich oraz salach wykorzystywanych normalnie dla audiencji papieskich.

Prefekt Domu Papieskiego jest mistrzem ceremonii dyplomatycznych i w związku z tym organizuje podejmowanie szefów państw i rządów, dostojników państwowych, a także uroczystości złożenia papieżowi listów uwierzytelniających przez ambasadorów.

Oprócz Domu Papieskiego należy wspomnieć o domownikach papieża, to znaczy o wszystkich osobach duchownych lub świeckich powołanych z racji urzędów czy funkcji do asystowania papieżowi w najważniejszych uroczystościach: domownicy papieża są reliktem dawnego Dworu Papieskiego.

Inne urzędy i funkcje, często również odziedziczone z przeszłości, zapewniają obsługę papieża. I tak dostojnicy przydzieleni do Pałacu Apostolskiego, wspomagani przez lokajów pałacowych, przyjmują i wprowadzają gości. Można wymienić też kapelanów, ceremoniarzy, czyli mistrzów ceremonii kościelnych, dostojników asystujących papieżowi itd.