DYREKCJA SŁUŻBY SANITARNEJ

Służba Zdrowia zatrudnia 40 lekarzy ogólnych i specjalistów, chirurgów i stomatologów, 6 pielęgniarek oraz kilku bonifratrów i kilka szarytek od św. Wincentego a Paulo. Zapewnia ona między innymi stałe dyżury lekarskie w okresie wielkich uroczystości289.

Ambulatorium pełni stały dyżur w Mieście. Zatrudnia 12 internistów oraz 20 specjalistów. Powierzona bonifratrom apteka otwarta jest dla wszystkich, nawet dla nie-mieszkańców, którzy mogą tam zaopatrzyć się w specjalne leki zagraniczne, niedostępne w aptekach Rzymu. Osoby korzystające z ubezpieczenia społecznego w Watykanie otrzymują leki bezpłatnie, osoby nie ubezpieczone mogą dokonywać zakupów w aptece watykańskiej po normalnych cenach.

Dyrekcja ta zawiaduje wszystkimi badaniami archeologicznymi na całym obszarze podlegającym zwierzchnictwu Stolicy Apostolskiej lub stanowiącym jej eksterytorialną własność. Jej to zawdzięczamy liczne odkrycia zarówno w Watykanie (szranki w cyrku Gajusza i Nerona, cmentarzysko pod parkiem samochodowym itd.), jak i w Lateranie (koszary kawałerzystów Septy- miusza Sewera), w Bazylice Sw. Pawła za Murami, w Bazylice Santa Maria Maggiore, w Castel Gandolfo. Odkrycia dokonane przez archeologów watykańskich są przedmiotem publikacji w „Rendiconti della Pontificia Accademia Romana d’Archeolo- gia”.

Państwo Watykańskie ma własne instytucje kulturalne, chociaż niektóre, na przykład Papieska Akademia Nauk, podlegają zarówno Stolicy Apostolskiej jak i Państwu Watykańskiemu. Wymieńmy tylko niektóre z nich, jak Papieska Akademia Archeologii, założona w 1740 roku przez Benedykta XIV, odgrywająca poważną rolę przy Dyrekcji Studiów i Poszukiwań Archeologicznych, której odkrycia publikuje, oraz Papieska Akademia Artystów założona w 1543 roku, skupiająca architektów, malarzy, rzeźbiarzy, historyków i literatów piszących na temat sztuki: instytucja ta, z siedzibą w Panteonie, udziela także pomocy włoskim i zagranicznym studentom, którzy pragną poświęcić się karierze artystycznej.