SYKSTUS V

Grzegorz XIII zmarł 10 kwietnia 1585 roku. 24 kwietnia roku 1585 kardynałowie wynieśli do godności papieskiej franciszkanina Felice Perettiego, który przyjął imię Sykstusa V {1585- 1590). Nowy papież niewiele posiadał wspólnych cech ze swymi poprzednikami z czasów Odrodzenia. Urodzony w bardzo biednej rodzinie pochodzącej z Marchii, miał niezwykle ciężkie dzieciństwo. Wstąpiwszy do zakonu franciszkanów został inkwizytorem i wyróżnił się dyscypliną oraz niezwykłą energią. Swój pontyfikat sprawował za pomocą bezwzględnych metod. W dniu koronacji 1 maja 1585 r. podjął pierwsze decyzje, które przysporzyły mu miano „Strasznego”.

Sykstus V zabrał się natychmiast do spraw porządku publicznego oraz finansowych. Rozwiązał je w ciągu niespełna roku. Nakazując powywieszać wszystkich opryszków, uwolnił Rzym i Państwo Kościelne od bandytyzmu i rozboju: kontrolując surowo tytuły własności odzyskał majątek Stolicy Apostolskiej. Uzdrawiając administrację finansową i tworząc system bankowy, zdołał zgromadzić w skarbcu 4 miliony skudów w złocie.

Zarządzenia te stanowiły tylko przygrywkę do dalszych kroków. Sykstus V ukazał swój prawdziwy geniusz reorganizując Święte Kolegium i Kurię oraz ustanawiając nowe normy w stosunkach między Kościołami lokalnymi a Kościołem rzymskim. Powołał prawdziwy rząd kościelny, rozdzielając poszczególne funkcje pomiędzy 15 kongregacji mających określone kompetencje i przydzielając do każdej z nich kardynałów, których liczba określona została na 70. Stan ten utrzymał się w niezmienionej postaci aż do Jana XXIII i Pawła VI. Nakazał też wszystkim biskupom odbywanie raz na pięć lat, według kalendarza ustalonego przez Kurię, podróży ad limina Apostolorum, aby mogli poinformować bezpośrednio papieża o sytuacji panującej w ich diecezjach. Nakaz ten obowiązuje po dzień dzisiejszy.