Duszpasterska troska Jana Pawła II – kontynuacja

Niezmienny rytm tych duszpasterskich podróży, które od 25 stycznia 1979 roku do 26 lutego 1981 roku wypełniły około 10% czasu papieża, nie spowodował ograniczenia lub zwolnienia intensywnej działalności papieskiej, nacechowanej poszukiwaniem bezpośrednich kontaktów. Dlatego w dniach od 5 do 9 listopada 1979 roku Jan Paweł II przyjął w Watykanie kardynałów z całego świata, co było wydarzeniem dotąd nie spotykanym, aby zasięgnąć ich rady na temat reorganizacji Kurii, problemów finansowych Stolicy Apostolskiej, wreszcie w sprawie wysiłków podejmowanych dla rozwoju kultury duchowej świata, który został opóźniony wskutek inwazji kultury materialistycznej. Dlatego również wezwał papież na synod do Watykanu w dniach 14 do 31 stycznia 1980 roku biskupów holenderskich, aby załagodzić ich spory w sprawie działalności duszpasterskiej, a w dniach 24-27 marca tego roku biskupów obrządku ukraińskiego, aby określić przyszłość ich Kościoła, po tych zaś dwóch synodach partykularnych odbyła się od 26 września do 25 października 1980 roku piąta sesja zwoływanego co trzy lata synodu biskupów, poświęcona rodzinie chrześcijańskiej.

W latach 1982-1984 papież odwiedził: Wielką Brytanię, Portugalię, Hiszpanię, Argentynę, Afrykę (po raz drugi), Szwajcarię, (Genewę), Amerykę Środkową, Francję (Lourdes), Polskę, Austrię, Daleki Wschód (m.in. Koreę Pd. i Tajlandię), Kanadę, Amerykę Pd., Hiszpanię (przyp. red.).