DEPARTAMENT TYBRZANSKI, GŁÓWNE MIASTO: RZYM

17 maja 1809 roku dekretem podpisanym w Wiedniu Napoleon postanowił wcielić Państwo Kościelne do Cesarstwa Francuskiego. Pius VII odpowiedział bullą zawierającą ekskomunikę, którą doręczono natychmiast wszystkim przedstawicielstwom dyplomatycznym. 10 czerwca zdjęto flagę papieską i zastąpiono ją flagą francuską. Nazajutrz kardynał Pacca kazał rozlepić w mieście obwieszczenie o ekskomunikowaniu wszystkich, którzy targną się na wolność papieża. Przebywający ciągle w Wiedniu Napoleon postanowił z tym skończyć. Na jego rozkaz generał żandarmerii Radet, sprowadzony umyślnie z Florencji, aresztował Piusa VII oraz kardynała Paccę w nocy z 5 na 6 lipca. O czwartej nad ranem 6 lipca papież i sekretarz stanu znaleźli się w niewoli. Po postoju we florenckim klasztorze kartuzów konwój wyruszył na północ. Pius VII został najpierw zawieziony do Grenoble, ale przyjęcie, jakie zgotowała mu ludność, było tak gorące, że odwieziono go do Sawony, gdzie w twierdzy nadmorskiej miał pozostawać w niewoli przez trzy lata. Kardynał Pacca został uwięziony w okolicach Susy.

Znów Rzym znalazł się bez papieża i bez Kurii, Ponownie skonfiskowano i odesłano do Paryża archiwa Stolicy Apostolskiej. Biura Kurii zamknięto, kardynałowie Consalvi i di Pietra zostali aresztowani w pierwszych dniach grudnia, a wszystkich członków Świętego Kolegium nieco później przymusowo przeniesiono do Paryża. Wyżsi urzędnicy Kurii, wyżsi przełożeni oraz prokuratorzy generalni zakonów i zgromadzeń zakonnych zostali oddani pod przymusowy nadzór w różnych miastach Francji lub Włoch. W ten sposób zlikwidowano wszystko, a Wieczne Miasto było już tylko głównym miastem departamentu tybrzańskiego…