SYKSTUS V Cz. 2

Jednocześnie kontynuował papież reformę duchowieństwa. Nie wahał się powtórzyć tego, co uczynił Paweł IV, który w nocy z 22 na 23 sierpnia 1558 roku zorganizował w Rzymie na szeroką skalę zakrojoną obławę, dzięki czemu usunięto z Wiecznego Miasta duchownych, którzy nie mieli w nim nic do roboty, oraz wywołujących zgorszenie księży i zakonników, przy czym pierwsi zostali odesłani do swych diecezji i klasztorów, a drudzy skazani na galery. Papież przygotował również poprawione wydanie Wulgaty, znane pod nazwą edycji sykstyńskiej.

Te rozliczne działania nie przeszkodziły papieżowi w odrestaurowaniu Watykanu. Prowadził jednocześnie wiele prac. 10 września roku 1586 na środku placu Sw. Piotra ustawiony został obelisk z cyrku Gajusza i Nerona. Spektakularną operacją było przesunięcie ze środka spiny cyrku, a następnie podniesienie masy ważącej ponad 200 ton. Była to jednak drobnostka w porównaniu z ogromem prac wykonanych w Bazylice Sw. Piotra, której gotową kopułę ujrzy Sykstus V w maju roku 1590, 3 miesiące przed śmiercią, z inwestycjami w samym Watykanie i w Lateranie, gdzie kazał wyburzyć pałac zrujnowany jeszcze w czasach awiniońskich i polecił Fontanie odbudować go, a także w porównaniu z innymi pracami wykonanymi w Rzymie. Urbanistyczne dzieło Sykstusa V przysporzyło mu tytuł ojca nowoczesnego Rzymu, jest ono tak niezwykłe, jak niezwykłe są jego zasługi dla Watykanu.

Nie sposób tu wymienić wszystkich zasług tego papieża. To właśnie on przeciął na dwie części dziedziniec Belwederu i zbudował Bibliotekę Watykańską, to on wzniósł wschodnie skrzydło pałacu papieskiego, gdzie znajdują się jeszcze dzisiaj apartamenty papieża. Sykstus V pozostawił w ten sposób swemu następcy nowy Lateran i nowy Watykan: jednakże nie zakończył on swego życia ani w jednym, ani w drugim z tych pałaców, ale w trzecim, którego budowę rozpoczął Grzegorz XIII, a on doprowadził do końca, w pałacu na Kwirynale, który odegrał doniosłą rolę w Rzymie. Wraz ze śmiercią Sykstusa V, zmarłego 27 sierpnia 1590 roku, zakończyła się kontrreformacja. W dziejach Kościoła rozpoczął się nowy okres.