PIUS XI CZ. 2

Czekając na odpowiedni moment dla przezwyciężenia trudności, powstałych 20 września 18.70 roku, Pius XI zajął się najpierw sprawą ewangelizacji świata. Słusznie nazwano go papieżem misyjnym. W 1926 roku ogłosił on encyklikę Rerum Eccle- siae, określając w niej zadania, jakie wytknął sobie dla rozwoju misyjnego posłannictwa. W czasie swego pontyfikatu erygował w krajach misyjnych około 200 nowych okręgów kościelnych – liczba olbrzymia, którą można porównać z liczbą terytoriów podlegających wtedy Kongregacji Rozkrzewiania Wiary – oraz podniósł do godności biskupów duchownych stojących na czele misji w Chinach, Japonii, Annamie, Indiach, na Madagaskarze. Z wielką intuicją przewidywał z trzydziestoletnim wyprzedzeniem głębokie przemiany, jakie będzie przeżywał świat: dekoloni- zację obszarów Afryki i Azji znajdujących się pod zwierzchnictwem europejskim oraz ekspansję wielkich narodów azjatyckich – np. Chińczyków, Japończyków, Hindusów, Indonezyjczyków, Dlatego uważał za niezbędne tworzenie kadr miejscowego kleru i powoływanie spośród nich członków episkopatów, aby można było uniknąć zarzutu, jaki stawiano niekiedy w Azji katolicyzmowi, podejrzewanemu o odgrywanie roli ,,konia trojańskiego” europejskiego ekspansjonizmu. Dwa lata po kanonizacji św. Teresy z Lisieux w 1925 roku papież ogłosił ją patronką misji. Decyzja ta odpowiadała jego staraniom, zmierzającym do ściślejszego powiązania pirzez modlitwę zakonów kontemplacyjnych z misyjnym apostolstwem.

Pius XI, który był nuncjuszem w Polsce w dramatycznych chwilach okresu powojennego, gdy wyłonił się trudny dla tego państwa problem ustalenia granic, miał obsesję na punkcie komunistycznego zagrożenia o.raz problemów instytucji du- choVnych i religijnych w Rosju (…). Dokładał starań, aby zreorganizować Kościół w dawnym imperium carskim: nie wahał się mianować biskupów, których wyświęcił w Moskwie 10 maja 1926 roku jego specjalny wysłannik, jezuita, biskup d’Her- bigny (1880-1957), a którym przyszło pełnić służbę w ciężkich warunkach. W 1929 roku papież założył Kolegium Rosyjskie (Collegium Russicum) mające za zadanie kształcenie