WYZWOLENIE OD MATERIALNYCH UWARUNKOWAŃ

Podział ten ma swoje znaczenie, gdyż tłumaczy odmienne zachowanie przedstawicieli poszczególnych religii wobec aktualnych problemów, jakie wyłaniają się przed ludzkością.

„W tym szaleństwie dążenia do zmiany wszystkiego ludzie zdają się nie zauważać stopniowego niszczenia cennej spuścizny tradycji” — mówił Paweł VI 30 sierpnia 1972 roku. Chorobliwa chęć zmiany pod pretekstem „przystosowania do zmieniającego się świata” jest cechą charakterystyczną naszych czasów. Niezliczone zastosowania postępu technicznego dokonały często w sposób radykalny przewrotu w życiu ludzi, ułatwiając je w stopniu naruszającym w niektórych narodach morfologiczne cechy gatunku, zmieniając niekiedy zupełnie zwyczaje, ograniczając lub nawet znosząc niewolę materialnych uwarunkowań. Idąc za nadużywanym hasłem, że postęp we wszystkich swych przejawach „wyzwala” człowieka, „wyzwolenie” stało się jednym z kluczowych haseł propagandy.

Wyzwolenie od materialnych uwarunkowań powoduje uwolnienie od nakazów moralnych. W imię rozwoju, pod pretekstem, iż nie można już dłużej, że niepodobna już dzisiaj żyć tak jak dawniej, mężczyźni i kobiety domagają się tylko — pełnej wolności. Stąd kampanie, niekiedy uwieńczone sukcesem, na rzecz zapobiegania ciąży, sztucznych poronień, wolnych związków, homoseksualizmu, erotyzmu we wszystkich odmianach, eutanazji, nawet selekcji noworodków poprzez uśmiercanie upośledzonych umysłowo.