Zatargi Bonifacego VIII z Filipem Pięknym

Zatargi Bonifacego VIII z Filipem Pięknym, zapoczątkowane w 1298 roku, zakończyły się w roku 1303 zamachem w Anagni, po którym nastąpiła śmierć papieża spowodowały one przeniesienie siedziby papiestwa do Awinionu oraz wielką schizmę zachodnią.

Od wieków świat nie znał „przerw”, jakie dawały Żydom lata szabatowe oraz jubileuszowe. Zdaniem Bonifacego VIII świat powinien się opanować, odnaleźć nadzieję, jaką żywił za czasów Apostołów, odbyć pokutę za grzechy popełnione wobec przykazanej przez Chrystusa jedności. Jakiż jest lepszy sposób dla chrześcijanina niż przejawić swój żal, podjąć pielgrzymkę (trudno nam dzisiaj wyobrazić sobie, jak było to skomplikowane). Ponieważ nie mogło juz byc mowy o podróży do grobu Chrystusa, dlaczegóż nie zaprosić pielgrzymów, aby modlić się przy grobach Apostołów Piotra i Pawła?

Prawrdę mówiąc, pielgrzymi nie czekali na zaproszenie Bonifacego VIII, aby wyruszyć w drogę. Dwa miesiące przed ogłoszeniem bulli Antiquorum (22 lutego 1300 roku) pielgrzymi cisnęli się już do Rzymu, by uczestniczyć w uroczystościach Bożego Narodzenia 1290 roku: wspomina o tym Dante305 w Boskiej Komedii. Czy przybyli z własnej woli, czy też wyczuli intencję papieża? W każdym razie w roku 1300 przewinęło się przez Wieczne Miasto 200 000 pielgrzymów, którzy zwiedzali kościoły, zapowiadając swą postawą, pobożnością i duchem pokuty pielgrzymki z okazji Lat Świętych w przyszłych stuleciach. Wbrew sytuacji politycznej, pomimo rozszerzenia się konfliktów, które w niedługim czasie wywołają nieszczęśliwe wydarzenia, pierwszy Rok Święty dokona w świecie chrześcijańskim rewolucji dusz, którą uwieńczy mistyczny ruch XIV wieku, potwierdzając w ten sposób zamysł Bonifacego VIII.