SOBÓR W KONSTANCJI CZ. 2

Sobór musiał zająć się również reformą struktur kościelnych. Pakiet wszelkiego rodzaju propozycji był tak bogaty, iż było rzeczą praktycznie niemożliwą podjęcie odpowiednich i wykonalnych decyzji. Dlatego dekretem Frequens z 9 października roku 1417 sobór postanowił zbierać się okresowo, przy czym najbliższy miał odbyć się w roku 1422, drugi w roku 1429, pozostałe co 10 lat, poczynając od roku 1439. Gdyby przestrzegano tego nakazu, Sobór Watykański II, który był dwudziestym pierwszym soborem powszechnym, musiałby być pięćdziesiątym piątym lub pięćdziesiątym szóstym…

Marcin V ogłosił 22 kwietnia 1418 roku zamknięcie soboru, przyrzekając zwołanie siedemnastego soboru powszechnego. Odbył się on w Bazylei, następnie w Ferrarze-i Florencji za panowania jego następcy, Eugeniusza IV.

Dokąd miał się udać papież po zakończeniu soboru i odjeżdzie jego uczestników? Państwo papieskie praktycznie nie istniało. Emilia stała się niezawisła, Toskania i Umbria znalazły się w rękach wojska, królestwo Neapolu panowało nad Rzymem i Lacjum z częścią wybrzeża Morza Tyrreńskiego. Marcin V opuścił Konstancję i udał się do Genewy, gdzie przebywał aż do października. Stąd pojechał do Florencji, gdzie pozostawał przez okres dwóch lat156. Wreszcie, w niedzielę 29 września 1420 mógł wjechać do Rzymu, który nie widział papieża od ponad siedmiu lat.