SĄD JEDNOOSOBOWY (SĘDZIA JEDYNY)

Ogromna posiadłość w Castel Gandolfo, rozciągająca się aż do Albano, obejmuje nie tylko pałac papieski i wille wzniesione w parku, budynki pomocnicze, wśród nich dość przestronną Salę Audiencyjną i dom zakonnic, lecz również wspaniałe, starannie pielęgnowane ogrody, antyczne ruiny, wreszcie gospodarstwo, wzorowo prowadzące wieloraką działalność. Rozmiary tego zespołu uzasadniają istnienie specjalnej administracji.

Sąd jednoosobowy rozstrzyga spory w postępowaniu cywilnym i rozpoznaje przestępstwa w postępowaniu karnym. Znaczenie tego organu jest stosunkowo duże. Na przykład sprawozdanie z roku sądowego 1973-1974 zawiera dane dotyczące rodzaju spraw, które zostały przekazane do tego sądu w celu rozpoznania. W postępowaniu cywilnym: opieczętowanie lub zdjęcie pieczęci, rewizje w celu odzyskania dokumentów, postępowanie o stwierdzenie zgonu w miejscu publicznym, legalizacja testamentów: postępowanie dotyczące sum pieniężnych należnych nieletnim lub osobom nie posiadającym zdolności prawnej. W wykazie spraw rozpoznawanych przez ten sąd można zauważyć sprawy dotyczące rozdzielności majątkowej i eksmisji z mieszkań. W postępowaniu karnym rozpoznano 313 spraw związanych z nieszczęśliwymi wypadkami, 207 naruszeń Kodeksu Drogowego, 1 sprawę dotyczącą transakcji handlowej zakończoną konfiskatą towaru.