ZADANIA PAPIEŻA

Papież sprawuje swą suwerenną władzę przy pomocy rady, Świętego Kolegium, organów rządowych, to jest Sekretariatu Stanu, Rady do Spraw Publicznych Kościoła, kongregacji rzymskich, organów administracyjnych, czyli urzędów, administracji pałacowych i trybunałów, wreszcie organów doradczych, to jest rad, komisji i komitetów, o czym będzie mowa w następnym rozdziale. Wszystko stanowi skomplikowaną całość, której na ogół nie zna się zbyt dobrze. _

Mnóstwo zadań, jakie spadają na papieża, ciężar odpowiedzialności, jaki dźwiga, rozliczne i stałe troski, które stają się jego udziałem, sprawiają, że tryb życia papieża jest nie do pozazdroszczenia. Trzeba szczególnego charyzmatu, aby udźwignąć tak olbrzymi ciężar obowiązków. Z wyjątkiem kilku tygodni spędzanych latem w Castel Gandolfo, poza kilkoma, na ogół bardzo krótkimi podróżami, życie papieża toczy się w Watykanie. Z pontyfikatu na pontyfikat przyzwyczajenia zmieniają się, ale rytm codziennego życia jest niemal identyczny, to znaczy klasztorny, niekiedy nawet prawie pustelniczy. Papież dzieli swoje życie między dwa piętra pałacu – trzecie, gdzie znajduje się jego apartament prywatny, i drugie, gdzie znajduje się apartament oficjalny. Oba zostały całkowicie odnowione przez Pawła VI. Apartament prywatny obejmuje westybul, bibliotekę, biuro sekretarza, gabinet papieża, jego pokój, kaplicę, pokój stołowy i pokoje dla służby, które należą do zakonnic z osobistej obsługi papieża. Apartament oficjalny, w którym papież przyjmuje gości, złożony jest z szeregu sal, w tym sali tronowej, gdzie ambasadorzy składają listy uwierzytelniające, oraz biblioteki prywatnej, która jest codziennym pomieszczeniem recepcyjnym dla współpracowników papieża i osób przyjmowanych na audiencji prywatnej. Niewiele jest chwil wolnych od zajęć. Niektórzy papieże lubili spacerować po ogrodach Watykahu. Paweł VI wolał w odosobnieniu czytać lub posłuchać jakiejś płyty z nagraniem muzyki klasycznej.