SEKRETARIATY, RADY, KOMISJE I KOMITETY

Obok kongregacji istnieją również sekretariaty i rady. Kilka z nich ma warunki, aby stać się instytucjami o takich samych kompetencjach i właściwościach, jak kongregacje. Prace nad nowelizacją zostały juz zakończone: polska edycja nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego ukazała się w roku 1984 nakładem wydawnictwa ,,Pallotinum” (przyp. red.). przejęły zresztą częściowo strukturę. Istnieją również komisje i komitety.

SEKRETARIAT JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN ma za zadanie utrzymywanie kontaktów z Kościołami chrześcijańskimi niekatolickimi.

SEKRETARIAT DLA NIECHRZEŚCIJAN uzupełniony przez dwa wyspecjalizowane organy do spraw kontaktów z judaizmem i z islamem, jest organem odpowiedzialnym za utrzymanie dialogu z religiami niechrześcijańskimi.

SEKRETARIAT DLA NIEWIERZĄCYCH zajmuje się nawiązywaniem kontaktów z ateistami oraz z osobami religijnie obojętnymi.

SEKRETARIAT GENERALNY SYNODU BISKUPÓW wspomaga Radę Synodu w okresie przeciętnie trzech lat pomiędzy sesjami tego zgromadzenia, utworzonego przez Pawła VI 15 września 1965 roku: Sekretariat Generalny stanowi organ do spraw łączności z papieżem, Sekretariatem Stanu i Kurią z jednej oraz konferencjami episkopatu i ekspertami z drugiej strony.