WATYKAN A RELIGIE NIECHRZEŚCIJAŃSKIE CZ. 2

Graal legendarny kielich poszukiwany przez rycerzy króla Artura, podobno używany przez Zbawiciela podczas Ostatniej Wieczerzy przywiózł go do Brytanii Józef z Arymatei (przyp. tłum.). marginalnym w człowieku, ale tkwi głęboko i jest w stanie całkowicie nad nim zapanować. Innymi słowy, człowiek jest w głębi siebie otwarty i nastawiony na sprawy nadprzyrodzone i wszystko w jego otoczeniu potwierdza mu istnienie transcendentalnej rzeczywistości”301.

Czyż etymologia słowa „religia” nie oznacza nastawienia istoty ludzkiej ku Stwórcy, skoro religia łączy człowieka z Bogiem?

Poszukiwanie absolutu wspólne jest wszystkim religiom. Właśnie dlatego, że jest ono powszechne, papież Paweł VI uznał za możliwe popieranie porozumienia i dialogu w sprawach wiary między religią chrześcijańską i innymi religiami. W 1964 roku utworzył Sekretariat dla Niechrześcijan. Przemawiając do niechrześcijan 3 grudnia 1964 roku w Bombaju, Paweł VI powiedział: „Musimy się spotkać jak pielgrzymi idący poszukiwać Boga, nie w budynkach zbudowanych z kamienia, ale w sercach ludzkich”302.

Przez całe stulecia wielkie wspólnoty religijne były izolowane od siebie jakby wielkim murem, podobnym do chińskiego, niekiedy uważanym za nie do przebycia. Obalenie rozlicznych przesądów, oddalenie nienawiści, nietolerancji, fanatyzmu, popieranie pokoju i braterstwa między narodami i ludźmi, podnoszenie duchowego poziomu życia ludzkości stanowi podstawowe zadanie Sekretariatu dla Niechrześcijan.