GŁÓWNY ZARZĄD SŁUŻB TECHNICZNYCH

Z uwagi na zagęszczenie budynków i instalacji w Watykanie Główny Zarząd Służb Technicznych sprawuje odpowiedzialne funkcje rozdzielone pomiędzy różne służby, Służba budowlana odpowiedzialna jest za nowe budownictwo oraz naprawy i konserwację starych budynków: jej zawdzięczamy nową Salę Audien- cyjną (7000 miejsc siedzących i 15 000 stojących) w południowej części Miasta, obok Pałacu Świętego Oficjum, według projektu Pier Luigi Nerviego. Jednym z najpoważniejszych i stałych zadań tej służby jest naprawa dachów i murów zewnętrznych. Na niej również ciąży obowiązek nadzorowania i utrzymania dróg.

Służba warsztatowo-instalacyjna zajmuje się sprawami ogrzewania, oświetlenia, klimatyzacji, obsługą wodociągów itp. Służba kwiaciarska zapewnia dostawę kwiatów na uroczystości liturgiczne i przyjęcia. Na służbie samochodowej ciąży obowiązek zapewnienia łączności transportowej288. Służba telefoniczna odpowiedzialna jest za konserwację linii i instalację nowych aparatów.

Dyrekcja Generalna i trzy inne dyrekcje (techniczna, programowa i dziennika radiowego) Radia Watykańskiego podlegają administracyjnie rządowi Państwa Papieskiego, chociaż ich działalność zależna jest od Sekretariatu Stanu.

Wszystkie umowy międzynarodowe, których stroną jest Radio Watykańskie, zawierane są przez Państwo Papieskie. Radio Watykańskie zapewnia ponadto przekazywanie za pomocą dalekopisów telegramów Stolicy Apostolskiej i Państwa Miasta Watykańskiego. Zdarza się niekiedy, że z radiotelegrafii watykańskiej korzystają, zwłaszcza w wypadku strajku, korespondenci zagraniczni. Radio Watykańskie zapewnia ponadto nasłuch radiowy bądź dla własnych potrzeb, bądź dla potrzeb stacji zagranicznych. Urząd ten odpowiedzialny jest za aprowizację Watykanu. To on wydaje uprawnionym imienne karty, zezwalające na zakup w sklepach Państwa Watykańskiego.