PAPIEŻE EPOKI ODRODZENIA (1447-1534)

Jest to pewne uproszczenie. W istocie uznawali Feliksa V głównie kon- cyliaryści, najliczniej reprezentowani na Uniwersytecie Krakowskim. Opinie w episkopacie polskim były podzielone. W grudniu 1447 roku, wkrótce po swym wyborze, Kazimierz Jagiellończyk uznał Mikołaja V jako prawowitego papieża (przyp. red.). roku 1439 Kościoła łacińskiego z Kościołem ormiańskim, w roku 1441 z egipskimi Kopiami, w latach 1443-1445 z Kościołem syryjskim, chaldejskim oraz z Cypryjczykami obrządku maronickiego. Twórcą tego zjednoczeniowego dzieła, które nazwano unią florencką, był bizantyjski mnich rodem z Trapezuntu, Jan Bessarion (1402-1472), wyniesiony przez papieża do godności kardynała. Jan Bessarion przyczynił się poważnie do odrodzenia nauk humanistycznych we Włoszech. ,

Eugeniusz IV mógł powrócić do Rzymu w roku 1443. Ostatnie lata swego pontyfikatu poświęcił reformie zakonów. Był między innymi opiekunem duchowym św. Franciszki Rzymianki (1384- 1440), niezwykłej świętej, która założyła klasztor oblatek benedyktyńskich w Tor de Specchi i która wywierała na papieża wpływ porównywalny do tego, jaki miała św. Katarzyna ze Sieny na Grzegorza XI i Urbana VI. Eugeniusz IV zmarł 23 lutego roku 1447. Jego następca był pierwszym z szeregu papieży okresu Odrodzenia.

Dziesięć dni po zgonie Eugeniusza IV kardynałowie wybrali papieżem Toskańczyka Tommaso Parentucellego, który przyjął imię Mikołaja V (1447-1455), Nowy papież był zręcznym dyplomatą i jakiś czas później pozyskał dla siebie dysydentów con- ciliabulam, czyli nieprawomocnego synodu bazylejskiego, oraz wynegocjował uległość antypapieża Feliksa V. Humanista, kochający sztukę i literaturę, kolekcjoner rękopisów, był inicjatorem założenia Biblioteki Watykańskiej, co urzeczywistni Sykstus V w 1585 roku159. Watykan i Wieczne Miasto wiele mu zawdzięczają. On wysunął projekt odbudowy Bazyliki Sw. Piotra, on wezwał Fra Angelico do Rzymu, on dokonał naprawy akweduktów zasilających miasto w wodę, odrestaurował publiczne budowle i ponad 40 kościołów160.