Niekwestionowana popularność Jana Pawła II w świecie – kontynuacja

Znamiennym tematem wielu przemówień papieża przybyłego z Europy Wschodniej jest stosunek człowieka do Boga: „Chwałą Boską jest człowiek żyjący”, zwykł powtarzać wielokrotnie: stąd stwierdzenie, że zgodnie z planem Boga człowiek stworzony jest dla życia, a zatem ma prawo do życia i że każdy zamach na to prawo, nade wszystko przez gwałt, jest uczestnictwem w dziele śmierci, sprzecznym z zamiarem Stwórcy. W Drogheda, w Irlandii, 29 września 1979 roku powiedział: „Przemoc jest nie do przyjęcia jako rozwiązanie dla istniejących problemów […]. Przemoc jest kłamstwem, bo sprzeciwia się prawdzie naszej wiary, prawdzie ludzkości […]. Wzywam was, zaklinam was i błagam. Na kolanach proszę, abyście zawrócili ze ścieżek przemocy i powrócili na drogę pokoju [,..j przemoc oddala tylko godzinę sprawiedliwości […], nie słuchajcie głosów przemawiających językiem nienawiści, zemsty i odwetu […]. Prawdziwa odwaga, to praca na rzecz pokoju

Przemawiając do kardynałów 22 grudnia 1980 roku papież oznajmił z naciskiem: |…| ukryte ośrodki władzy |…j nie zdają sobie sprawy, że ład, który chcą przemocą wprowadzić, nie może zdziałać nic innego, jak tylko wywołać dalszą przemoc […]. Zaś ład, który miałby powstać na gruzach i trupach pozostawionych przez przemoc, byłby – według znanego wyrażenia – pokojem cmentarnym […]. Wzywam młodych, ażeby nie dali się pociągnąć perwersyjnej ideologii zniszczenia i nienawiści, ale by współpracowali […] dla zbudowania świata na miarę człowieka Kilka miesięcy wcześniej, 31 maja, w Bazy lice Św. Dionizego w Paryżu Jan Paweł II stwierdził: ,,Świat pracy ludzkiej powinien Dyć nade wszystko światem zbudowanym na sile moralnej: światem miłości, a nie światem nienawiści”. Łatwo zrozumieć znaczenie tych słów.

Zbrodniczy zamach 13 maja 1981 roku, który wywołał oburzenie na całym świecie, zamknął pierwszy rozdział pontyfikatu, mający umożliwić Kościołowi śmiałe przejście, w pełnej świadomości Boskiej misji, z drugiego w trzecie tysiąclecie swej historii.