Dworzec Państwa Watykańskiego

Artykuły żywnościowe przybywają do Watykanu przeważnie drogą kolejową. Dworzec Państwa Watykańskiego jest pomimo monumentalnego charakteru budynków przeznaczony głównie dla ruchu towarowego. Warto zresztą odnotować, że naczelnik biura spraw handlowych jest jednocześnie kierownikiem ruchu kolejowego. Ruch ten przekracza niekiedy potrzeby Miasta. Wyjątkowe okoliczności, na przykład kataklizmy, katastrofy, sytuacje wojenne, zmuszają bowiem Stolicę Apostolską do wysyłania całych pociągów żywności, lekarstw, namiotów, pościeli itp., przeznaczonych dla ludności krajów dotkniętych tymi klęskami. Wszystko zakupuje się bez podatku za granicą, rozdziela i oznacza w Watykanie, a następnie ładuje w plombowane wagony285, wysyłane do miejsc dotkniętych nieszczęściem286.

Urząd Straży Porządkowej zapewnia bezpieczeństwo publiczne. Dysponuje on inspektorami i siłami policyjnymi oraz cywilną służbą porządkową, która zastąpiła w latach 1970-1971 dawny korpus żandarmów papieskich. Służba ta odpowiedzialna jest za kontrolę wejść i wjazdów do Castel Gandolfo lub do Sancta Maria di Galeria oraz do Miasta Watykańskiego: sprawdza dokumenty podróżnych, sprawuje kontrolę w pałacach i ogrodach, jest odpowiedzialna za przestrzeganie 27 artykułów watykańskiego Kodeksu Drogowego, karze mandatami za niedozwolone parkowania, brak tarczy w niebieskiej strefie lub za przekroczenie szybkości, wymuszenie pierwszeństwa przejazdu itp.287. Wreszcie, jeżeli jest to konieczne, aresztuje osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa. Z upoważnienia Państwa Watykańskiego bezpieczeństwo i porządek na placu Sw. Piotra (ale nie w Bazylice) zapewnia policja włoska, która utrzymuje w tym celu stałą łączność z Urzędem Straży Porządkowej.

Ochronę przeciwpożarową zapewnia kompania zawodowych strażaków, których mundur koloru khaki o nowoczesnym kroju nie bardzo harmonizuje z mundurem gwardzistów szwajcarskich.