OBSERWATORIUM PAPIESKIE

Powierzone jezuitom, wspaniale wyposażone, zajmuje się badaniami astronomicznymi i astrofizycznymi. Astronomia zawdzięcza mu wiele w dziedzinie badania szerokości pośrednich galaktyk, polarymetrii gwiezdnej, dokładnego wzorcowania gwiazd, ruchu obrotowego niektórych gwiazd podwójnych: w astrofizyce – w dziedzinie badań spektroskopowych, a szczególnie analizy pasm molekularnych tlenku hafnu.

Obserwatorium Papieskie wydaje pięć periodyków: ,,Ricerche astronomiche”, „Ricerche spectroscopiche”, „Communicazio- ni”, ,.Vatican Observatory Publications”, ,,Annual Reports”. Oprócz dokumentów, które nie mogą być udostępniane ze względu na ,.prawo stu lat”, niedostępne są również archiwa Roty, zawierające sprawy o unieważnienie małżeństwa, oraz archiwa Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych [przyp. red.).

Papieska Akademia Nauk, której początki sięgają 1603 roku, kiedy nosiła nazwę Academia dei Lincei, jest jedną z najbardziej oryginalnych instytucji Watykanu. Zreorganizowana przez Piusa XI w 1936 roku272, skupia 70 akademików mianowanych przez papieża na wniosek grona akademickiego. Akademicy wybierani sią spośród uczonych całego świata niezależnie od ich pochodzenia i wyznania273. Akademia ma „przysparzać sławy Nauce” oraz „popierać badania”. Organizuje każdego roku tydzień dysput naukowych, którego wyniki ogłaszane są w oddzielnej publikacji.