KONTRREFORMA (534-1590) CZ. 2

Ostatkiem sił Paweł III zwołał z własnej inicjatywy XIX sobór powszechny, którego miejscem obrad miał być Trydent nad Adygą, leżący na terytorium cesarstwa, lecz w pobliżu Włoch. Było to 22 maja 1542 roku. Nowy konflikt zbrojny między cesarzem i królem francuskim spowodował przełożenie początku obrad soboru175 na dzień 15 marca roku 1545. Za sprawą Pawła III kierownictwo obrad sprawowali kardynałowie: Gio- vanii Maria de’Ciocchi del Monte, późniejszy papież Juliusz III, Marcello Cervini, późniejszy papież Marceli II, oraz Anglik, Reginald Pole (1500-155B), który będzie odgrywał znaczną rolę w całym tym okresie175. Prace soborowe rozpoczęły się dopiero 13 grudnia 1545 roku. Dotyczyły przede wszystkim Źródeł Objawienia, to znaczy Pisma Świętego i Tradycji, grzechu pierworodnego i usprawiedliwienia, natury sakramentów, sposobu wygłaszania kazań, wreszcie rezydencjonalności biskupów ordynariuszy.

Wybuch epidemii zmusił sobór 11 marca 1547 roku do przeniesienia obrad do Bolonii. Ta zmiana miejsca, choć przymusowa, nie była zrozumiała. Zmieniono bowiem miasto cesarskie na miasto znajdujące się pod zwierzchnictwem papieża. Protestanci nie zgodziliby się nigdy uczestniczyć w soborze, którego obrady odbywają się na terytorium należącym do osobnika nazywanego przez nich antychrystem! Odtąd obrady nie posuwały się naprzód i Paweł III zawiesił tymczasowo prace soboru.

Paweł III zmarł 10 listopada 1549 roku, zanim zdążył doprowadzić do wznowienia obrad. Papież ten, niezbyt dobrze przygotowany do pełnienia urzędu papieskiego, okazał się jednym z najlepszych budowniczych i reformatorów Kościoła. To on powierzył Michałowi Aniołowi wzniesienie kopuły nowej Bazyliki Św. Piotra, on zamówił u artysty fresk Sąd Ostateczny dla kaplicy Sykstyńskiej oraz Nawrócenie św. Pawia dla kaplicy Pauliń- skiej: on zlecił odbudowę historycznego śródmieścia Rzymu, przebicie via del Babuino oraz via dei Condotti w okolicach Santa Trinita del Monti: on zbudował słynny pałac Farnese: on wreszcie zatwierdził 27 września 1540 roku założone przez Ignacego Loyolę Towarzystwo Jezusowe i utworzył 21 lipca 1542 roku Trybunał Inkwizycji.