CODZIENNE ŻYCIE PAPIEŻA

Codzienne życie – modlitwa, msza, brewiarz, różaniec, lektura prasy, depesze i raporty, audiencje udzielane bezpośrednim współpracownikom, wyższym urzędnikom Kurii, kardynałom i biskupom, ważnym osobistościom, praca własna, przygotowywanie przemówień, posiłki, odpoczynek – są często przerywane imprezami publicznymi, wizytami oficjalnymi szefów państw lub rządów, audiencjami publicznymi udzielanymi całym grupom ludzi, cotygodniową audiencją generalną w środę, za każdym razem dla wielotysięcznych rzesz pielgrzymów, alokucją wygłaszaną na Anioł Pański w każdą niedzielę i każdego dnia świątecznego na intencję wiernych zebranych na placu Sw. Piotra, uroczystościami liturgicznymi… Pobyt letni w Castel Gandolfo, w obrębie wspaniałej posiadłości papieskiej, która zastąpiła willę Domi- cjana, stanowi zaledwie krótką przerwę w egzystencji, z którą niewielu ludzi potrafiłoby się pogodzić.

Działalność taka, regulowana przez tyranię nieubłaganego protokołu, od którego rygorów niewielu papieży potrafiło się uwolnić – z wyjątkiem być może św. Piusa X – możliwa jest dla człowieka jedynie pod warunkiem dysponowania skutecznie działającymi i oddanymi współpracownikami. To oni stanowią Kurię Rzymską.