KAPITAŁ WATYKANU

Do nakładów na potrzeby własne Stolicy Apostolskiej i Państwa Miasta Watykańskiego należy dodać wydatki na potrzeby zewnętrzne, głównie na cele społeczne i charytatywne. Pius XI, dla przykładu, przeznaczył 500 milionów lirów na zbudowanie kilkuset probostw w południowych Włoszech, a Paweł VI wybudował koło Acilia, między Rzymem i Ostią, osiedle składające się z 90 mieszkań przeznaczonych dla rodzin żyjących uprzednio w dzielnicach nędzy.

Znaczna część funduszów wypłaconych przez rząd włoski na rzecz Stolicy Apostolskiej w wyniku Układów Laterańskich zo- stała najprawdopodobniej ulokowana w nieruchomościach lub zdeponowana w różnych bankach na całym świecie. Jedyną informację na ten temat zamieścił ,,L’Osservatore Romano” z 22 lipca 1970 roku. Dementując formalnie wiadomość podaną przez wiele gazet, wedle której Watykan miał przystąpić wówczas do poważnych transakcji papierami wartościowymi, pisano: „Kapitał wytwórczy Watykanu, o którym mowa w prasie, mający wynosić od 50 do 55 miliardów franków szwajcarskich, jest fantastycznie wyolbrzymiony. W rzeczywistości daleki jest on od osiągnięcia setnej części tej sumy”. Setna część wynosi nie więcej niż 500 milionów franków szwajcarskich, co nie jest sumą wysoką, zważywszy ogromne potrzeby Stolicy Apostolskiej, choćby na ewangelizację w krajach misyjnych.

Potrzeby Watykanu są najróżniejsze. Wydatki, których nie sposób obniżyć, na przykład uposażenia i płace, emerytury, wszelkiego rodzaju wynagrodzenia, wydatki na administrację i funkcjonowanie poszczególnych służb są bardzo poważne. Do tego dochodzą wydatki nadzwyczajne. Organizacja Soboru Watykańskiego II, dla przykładu, kosztowała 6 miliardów lirów299. Przyjazdy do Rzymu duchownych wzywanych na przykład na synody odbywające się co trzy lata, na doroczne sesje różnych dykasterii Kurii, wizyty wysokich osobistości, niektóre uroczystości liturgiczne odbywające się na placu Sw. Piotra, gdyż Bazylika nie mogłaby pomieścić tłumu wiernych, uczestnictwo Stolicy Apostolskiej w pracach wielkich organizacji międzynarodowych, co zmusza do wysyłania delegacji licznych ekspertów z całego świata — wszystko to powoduje znaczne, trudno wy- obrażaine koszty. I tak na przykład oświetlenie placu Sw. Piotra na nocne uroczystości zapewnia armia włoska, która wypożycza Państwu Papieskiemu reflektory koszt wynajmu sięga wielu milionów lirów.