CZŁONKOWIE ŚWIĘTEGO KOLEGIUM

Podczas konklawe kardynałowie są odcięci od świata. Ich izolacja jest praktycznie tak ściśle przestrzegana jak klauzura klasztorna. Członkowie Świętego Kolegium przebywają w warunkach raczej złych niż dobrych, w celach zmontowanych z desek w salach Pałacu Apostolskiego lub w biurach różnych instytucji papieskich. Cele przydzielane są kardynałom drogą losowania. Wraz z kardynałami odcięty od świata jest również personel służbowy. Do chwili ogłoszenia wyniku wyborów elektorzy prowadzą klasztorny tryb życia, który z racji wieku niezbyt sobie cenią. Regulamin konklawe wymaga w ten sposób respektowania ducha postanowienia Grzegorza X: stworzenie warunków niewygodnych, pobudzających elektorów do szybkiego działania. A ponieważ wszystko powinno być podporządkowane temu celowi, do niedawna zawieszano wypłatę uposażenia kardynałów kurialnych na przeciąg trwania konklawe…

Przeminęły już jednak czasy Kościoła średniowiecznego. Surowe wymogi dotyczące warunków obrad kardynałów zgoma- dzonych na konklawe uległy złagodzeniu, ale zasada tajności, której przestrzeganie ułatwia właśnie odosobnienie, została wzmocniona w ostatnich dokumentach, zwłaszcza w konstytucji apostolskiej Romano Pontiiici eligendo Pawła VI. Rozdział IV części 2. tego dokumentu zawiera formalny zakaz wprowadzania na konklawe wszelkich urządzeń rejestrujących, odtwarzających lub transmitujących dźwięk, szczególnie walkie-tałkie i kieszonkowych magnetofonów, a także aparatów fotograficznych czy kamer telewizyjnych.