Monthly Archives Lipiec 2018

POGLĄD WATYKANU NA TEMAT KRYZYSU

Chrześcijanie ci nie są co prawda liczni, ale czynią wiele hałasu. Zbyt łatwo wydaje się im, że są rzecznikami potrzeb całego ludu chrześcijańskiego lub nieodwracalnego biegu historii. Czyniąc tak, nie mogą powoływać się na Sobór Watykański II, bowiem jego interpretacja i stosowanie nie pozwala na tego rodzaju nadużycia. Tym bardziej nie mogą powoływać się na wymogi apostolstwa mające na celu zbliżenie się do tych, którzy są daleko lub nie wierzą. Apostolstwo prawdziwe jest powołaniem przez Kościół do dawania świadectwa doktryny i życia samego Kościoła. Zaczyn musi oczywiście być rozprzestrzeniany wszędzie, ale musi pozostawać zaczynem ewangelicznym, inaczej ulegnie zepsuciu wraz ze światem”.

CO PODLEGA SUBSTYTUTOWI?

Obecnie – Rada do Spraw Publicznych Kościoła (przyp. red.). międzynarodowych: wreszcie – po śmierci papieża zastępuje sekretarza stanu, którego obowiązki wtedy ustają. Do tych różnych zadań substytuta dochodzą jeszcze obowiązki związane z urzędową korespondencją papieską, której objętość ciągle wzrasta – przeciętnie 400 listów dziennie – oraz przygotowanie pewnych dokumentów i decyzji, nad których wykonaniem czuwa on osobiście, a także rozmaitych przemówień papieża, na przykład wygłaszanych z okazji wizyty szefa państwa lub złożenia listów uwierzytelniających przez nowego ambasadora.